Durmuş seniň özüňki

Durmuş seniň özüňki,
Berme kimsäň eline!
Ömür seniň özüňki,
Sowurma gyş ýeline!

Hudaý saňa beripdir
Aň hem üşük, göz-gulak;
Gör hem eşit, hem oýlan,
Bolma hiç kime dolak!

Ýollar seniň özüňki,
Kimsä öňüň bekletme;
Gazanjagyň özüňki,
Ýalan bilen ekletme!

Suwlar seniň özüňki,
Düşme kimsäň toruna;
Özüň ot ýak hem çoýun,
Ýanma otsuz goruna!

Haýsy bir gara labik
“Ak men” diýse ynanjak?
Haýsy bir açgöz ogry
“Päk men” diýse ynanjak?

Şaýol diýlen petige
Sürdürme taýak bilen;
Kelle seniň özüňki,
Depdirme aýak bilen!

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020