Özüňi bil

Özüňi bil özgelerden öňürti,
Ili tanan bolman iki gün ýaşap;
Özüňe gül özgelerden öňürti,
Özüň öz kemiňi görmegi başar.

Ilki özüň öz-özüňi igele,
Görersiň özüňi siňeräk baksaň;
Kekene sygmajak pikir çelegňe
Ynanma ulus il ýerleşer dyksaň...

Özüň öz-özüňe ýylgyr, ýaňsyla,
Ýalan bilen ýapjak bolma aýbyňy.
Suwdan dolup, çökse aýyp bor beter,
Jaýrygyn gör, bejerip sür gaýgyňy!

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019