Surat

Başganyň merki

Hiç kim seniň üçin geçmez
otdan, suwdan, ýa ýykylmaz
çukurlara gazylmadyk,
özi üçin turar her kim,
özi üçin durar her kim,
ne-hä jabjyn, ne ýaňsyla,
beren bolup başgaň merkin...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024