Syrtmaklyk ýüp işme

Syrtmaklyk ýüp işme ele tüýkürip,
Keýp bilen ýylgyryp.
Diýme “diňe başgalary asarlar,
men mydam synlaryn gyrada durup.”

Dar agajy üçin çukur gazyşma,
Ýa düýbün gömüşme ýykyljak daryň.
Diýme “diňe başgalary asarlar,
men hemişe gülüp alaryn arym.”

Gezekli çemçemiş durmuş diýleni,
Ýogsa indi çemçesi bar her kimiň.
Syrtmaklyk ýüp işme ele tüýkürip,
Ertir ol etmesin dawasyn demiň...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019