Ýatlama

Men ol adam hakda ozal beýik pikirdedim örän.
Ýanna bardym, için gördüm hemem tutdum başymy.
Men başarsam, dünýe malyn berjek oňa sanaman,
O kän gördi maňa türmäň it ysgamaz aşyny.

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019