Dereksiz adam

Wezipemi, emel bozýar adamy,
ýa-da onuň asly, deregi ýokmy,
bir basgançak galsa, sesin üýtgedip,
tüýsüni üýtgedip, bolup bap-başga,
ha-ha-haýlap gülen bolup ýerliksiz,
çirkin, şerraý gygyrar ol unudyp,
belki, ertir peseljegin şeksiz, bek,
ýa-da mätäç boljagyny öňki dek...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021