Indiki diktator

Hiç zat ýok ýerinden hemleli, gedem,
agzyna gelenin diýjek, arlajak,
depelejek mertbesin kim bolsa,
delili bar, delili ýok, isleýär,
garalajak başga bolsa özünden,
soraýarsyň öz-özüňden bialaç,
eger-de wezipe ýetse adama,
kürsi ýetse, ogurlanýan uludan,
alla seniň ýetermikä dadyňa?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021