Surat

Adam utanmasa

Adam utanmasa, nämeler diýmez,
türküň TW-sinden geçirer, belki,
gybat kanallary ýüzüniň 'nury',
özüni sylaýan diňlemez, bakmaz,
ýa aklamaz özün hüjüm edende,
niýeti ýüzüne çykan nadara,
kanundan, kadadan bolmasa çäre.

Adam utanmasa, nämeler etmez,
çöp däl, agaç atar iliň gözüne,
özi öz sylagyn iýen bireýýäm,
toba etmän galat aýdan sözüne.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021