Aglak iliň problemasy

Galak ile,
aglak ile esasy
düzüw ýollar gerek däldir,
gerek däldir arassa suw,
açyk howa, garalmaýan tüsseden,
gerek däldir iş hem okuw,
ýa adalat, kanun, kada,
gep gerekdir bor-bolgusyz esasy,
gybatjyk gerekdir huruş ýerine,
muny aýdan bolar asy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021