Surat

Bilim

Diktatorlar gowy bilýär,
haksyzlyk gowy işleýär,
gowy işleýär türme,
gowy işleýär açlyk,
kemsitme gowy işleýär,
sem etmek üçin ili,
ýa tersine, ynanmaýan sözlerin
toty ýaly gaýtalatmak isleseň,
adamlary ezmeli kän,
basmaly kän depesinden,
ýatlatmaly her gün, belki
kimdiklerin, duran ýerin,
hemem gowy bilýär olar
nädip uzak saklanmaly,
kime nirde näme berip...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019