Surat

Belki

Omar Haýýam aýdanmyş:
"Biz hakynda erbet pikir edýänler
bizden-de erbetler diňe,
sebäp bizden gowularyň
wagty ýa-da islegi ýok
bize seretmäge siňe."

Biz nämüçin pikrin etmeli eýsem
özümizden egsigiň kän?
Goý, näme diýse diýsinler,
arasynda öz-özlerne üşerip,
akyllanarlar belkäm.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019