Surat

Milli dowzah

Kakalary dymdylar,
ejeleri dymdylar,
agalary dymdy ýeser
çukur gazylýarka uly,
ýakylýarka şeriň ody,
başga düşjek ýaly diňe,
ýanjak ýaly ýat, keseki,
indi çagalary iki-ýekeden,
inileri, ýegenleri, dolanan,
çykanlary gaçýar oňa,
ýanýar olar ýerde elin gurulan
milli dowzah odunda...

Kakalary dymýarlar,
ejeleri aglaýar,
agalary dymýar ýeser,
ýöne bolan-geçenler
hemmesiniň ýadynda.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019