Surat

Iş bitmese

Iş bitirmek üçin ony
başlamaly biri başdan,
dogry ýerden, bulaşdyrman,
hapalaman iň esasy,
urjak bolup gyzyl harman;
iş bitirmek gykylyk däl,
galmagal däl tükeniksiz,
gargamak däl birlerine,
ýa-da diýmek ’olar erbet,
a men gowy, düzüw, akpäl,
ilim üçin öljek durman!"

Iş bitmeýär bir söz bilen,
goý, her niçik süýji bolsun,
ýa ýylmanan bolsun ýeser,
esasy zat söz hem niýet
deň bolmaly, başga bolman,
eger-de iş hiç bimese,
ýa bulaşsa ýylba-ýyldan,
serediň siz sebäbine,
nobatdaky demagoga aňalman!..

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019