Goşgy ýazmak

Düşündirmek üçin ýazmaz,
düşünensoň adam biraz,
düşünmek üçin ýazar,
ýazmaz ol özgeler üçin,
ýananyna ýanmadyk,
çekmedik hiç çekenin,
ýa seretmejek yza
göreniň gözi bilen,
ýazmaz ol kesekiň göwni
ýa başga zady üçin,
özi üçin ýazar ozal,
düşündirmek üçin ýanylmaz munda,
bu sowuk dünýäde üşäňsoň biraz,
öz oduňa çoýunmak bor,
ýylynmak bor ýazmak gazal!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020