Surat

Intelligentler

Olar bäşmi-alty intelligentdi,
okan bolan, düşünen,
bir-birine daýanmaly,
nur bolmaly ulus-ile
gözde, göreçde,
şu gün hem ertir,
emma bir-birine duşman boldular,
elden gelen ýamanlygy gaýgyrmaz,
hemem garyldylar guma, tozana,
tutulmadyk göreşde.

31.10.15. Rockville, Maryland

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019