Surat

Soň gelen

Soň gelen aşa batyr,
başa çeker tabagy,
ýalar için, gemirer,
gyralaryn goparar,
iýer çemçäni dagy,
geýer gazany başyna,
"Başga ýokmy, walla,
doýmadym?" diýip,
garanjaklar daşyna,
gözi elek-çelekdir.
Soň gelenden geň görmäň,
ili-güni aç goýsa hem
aş goýmasa gardaşyna.

25.10.15. Rockville, Maryland

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021