Surat

Gazma adama çukur

Watanyňa ygrarly bol,
wepaly bol iliňe,
hemem her neneňsi agyr günde gal,
kast etme adama, arkadan urma,
sesin ýazma duzun iýip,
gazma adama çukur,
adamzada çukur gazma,
eliňe pil düşen güni,
ýa-da wagty geldi diýip,
watanyňa ygrarly bol,
wepaly bol iliňe,
emmaki hiç haçan ikilik etme,
satma adamy,
arzan aljak bolma başgalaň zadyn,
gurma bagtyň betbagtlygyň üstünde,
adamzada ygrarly bol,
eşit onuň perýadyn!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019