Surat

Zerurlyk

Haýat, päsgelçilik ötjek-geçjege,
beýle bir gözüne gelmez adamyň,
emma ol zerurlyk käýerde entek,
hatda käte beýik köpriň üstünde,
sebäp ol özüni ýokardan aşak
oklap dynjaklary saklar ýolundan...
Adam hiç haýaty, germewi söýmez,
emma käte diwar dirär alyndan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019