Surat

Ýorgunlyk

Atlary ýordy adamlar,
gamçy salgan bolup birden,
birden jylaw çeke-çeke.

Atlary ýordy adamlar,
ne çapdyrdy, ne duruzdy,
ne saga sowdy, ne çepe.

Atlary ýordy adamlar,
birden-birden öňürdigne goýberip,
birden-birden çapdyryp,
olar ala meýdanlary küýsedi,
agyzdan ak köpük saçyp,
ýeller bilen ýaryşyp,
gitjek boldular, emma,
haldan gaçyp durdylar,
adam goýbermeýär ýeke...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019