Surat

Deprekçi

Deprekçi depregin çalanda gözel,
sebäbi ol erkin bolýar,
çykýar çyzyklardan daşyny gabsan,
hemem seni çekýär ýeke ýa ýalňyz
het etmejek belentligňe özüňde,
deprekçi depregin çalanda güýçli,
başga mahal nur görmersiň gözünde...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020