Surat

Muzeý: "Ýawanyň" öňündäki oýlanma

Aýakýalaň oba oglanlarydyk,
tigrimizi ýalpyladadyp saklardyk,
hem arzuw ederdik bir gün
ýigit çykyp, "Ýawa" motor almagy,
emma "Ýawaň" geçen ýolun,
ýa-da ony ýasanlaryň
azaplaryn, ejirlerin bilmezdik,
ýaşdyk, diňe arzuw bilen ýaşardyk,
pikir etmän arzuw üçin ölmegi...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019