Sen altyn bol, göwher bol

Sen altyn bol, göwher bol ýa,
gerek bolman bilersiň,
çalşylyp bilersiň kümüşe, mise,
nämeler bolmaýar ýokarky diýse,
bu ozal bolmadyk ýa-da bolmajak
närse däldir, belki, adam döräp bar,
gowa gowy gerek, pis gerek pise...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020