Olar seniň mamladygyň bilýärler

Olar seniň mamladygyň bilýärler,
Ýöne bilmedik bolýarlar.
Sebäbi işlerin ýitirjek däller,
Aglatjak däl aýalyny, çagasyn,
Horlatjak däl inisini, agasyn,
Saklanjaklar näçe başartsa uzak,
Hemem bilýär olar saklanmak müşgül,
Gidip dur birýandan jübüsi galňan,
Ýa-da heniz beýle çüwmedik bagty.
Olar seniň mamladygyň bilýärler,
Ýöne biljek däller başardýan wagty.

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019