Adam we erkinlik

Adam erkinlikden türme-zyndany
gowy görse, halasa,
sen oňa azatlyk hakynda goşgy,
ýa-da tymsal aýdyp berme hiç haçan;
adam bolan saýlar, seçer öz ýolun,
başynda bardyr huşy,
ýapyk bolsa açar öňün,
ýa-da ýapar yhlas bilen,
bolmaz ýaly irde-giçde,
hatda daşdan gelip açan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020