Biribardan haýyş

Meseleden sowma ünsüm, biribar,
bir meni däl, ilim saklaýan ýoldan;
adam diňe adam bilen erjeşse,
başgany däl, ilki özüni aldar?!.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020