Dönüklik meselesi

Watan dönügine uly,
kast edene watanyna,
satana il-günün, ýurdy,
çem gelene şärik bolup,
dönük diýip bilmez millet,
gorkar ondan öler ýaly,
hemem oňa söz diýene,
diý diýilse diýer agza gelenin,
iýen agyz hyzmat eder iýene.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020