Aratapawut

Ogrulara, kezzaplara,
depesine çykan iliň,
ogry gerek özi ýaly,
kezzap gerek beter, belki,
olar bir-birege daýanýar mäkäm,
ussatlaşýar direnmekde bileje,
bu hatda görünýär baksaň-da daşdan,
emma düzüw başarmaýar bu işi,
ýeke galýar boljak bolup özbaşdak.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020