Pilden uly pul bar

"Düýeden uly pil bar", nakyl

Ozallar şeýledi, düýeden uly
pil bar diýerdiler Moskwa ümläp,
edenli partiýa, özi azdyryp,
soň ýanbaşdan ýere urýardy pyrlap,
indi başga zamana,
piliň gulagynda uklan bolmasaň,
pilden uly pul bardygyn
bildirýärler her ädimde,
görkezýärler pil sürüsin
şaýy bilen zynjyrlap...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019