Dilemma

Edenim öwrülmez, gelmez,
inmez diýme başymdan hiç,
ynanma öz hasabyňa,
kast eden pes ir ýa-da giç,
ýa arkaňda duran güýje
bil baglama hemişe,
adam bolup galjak bolsaň,
bolmajak bolsaň robot,
ilgezik islendik işe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019