Hekaýalar

Hudaýyň ak ketenisi17.03.2018
Jaýy ýykylanyň jaýy05.03.2018
Kelteden başlanan uzak ýol05.02.2018
Uzaga çeken ölüm01.10.2017
"Haýynyň" haýyşy01.05.2017
"Admin bolasym gelýä"08.03.2017
Menejeristan08.03.2017
Radikalyň namazy08.03.2017
Beýik lider?03.03.2017
Hakmyradyň gowy görýän ady23.02.2017
Arkasyz är20.02.2017
Gepiň keltesi20.02.2017
Sowuk pikir15.02.2017
Bire-bir06.02.2017
Gutulgysyzlyk31.01.2017
Haýran galmaly zatlar31.01.2017
Bolçulyk30.01.2017
$ gözlegi29.01.2017
Uzaga çeken gahar29.01.2017
Bir problema18.01.2017
Il we bahyllyk09.01.2017
Iň kän zorlanan sözler07.01.2017
Žurnalistiň "hezil işi"05.01.2017
Kärtişge we syýasat05.01.2017
Basgançak başagaýlygy25.12.2016
Uly kemçilik24.12.2016
"Arassalanan" ýurt17.12.2016
"Bir şarlatan"13.12.2016
Hekaýanyň hekaýasy12.12.2016
Adamyň açyşy01.12.2016
Pahyr adamlar29.11.2016
Şahyryň ogly29.11.2016
Galyň ýüz29.11.2016
Gözlenýän zat29.11.2016
Dost deňleşdirmesi27.11.2016
Kelle kelteligi27.11.2016
Alty sözli hekaýalar (2)13.11.2016
Alty sözli hekaýalar06.11.2016
Aýalyň düýşi02.11.2016
"Biz adam bolmarys..."30.03.2016
Balak statistikasy07.02.2016
Okuwuranyň ölümi30.01.2016
Jennete barýan Jennet gelneje30.11.2015
Gözel enäniň protesti17.08.2014
Çigit satýan gyzjagaz07.02.2014
Tawus guş uçup gitdi29.07.2013
Oda näme boldy?27.01.2013
Dört mugtuň höziri15.05.2010
Kömelekli meýdan26.08.2009
Ýatlamaçy we redaktor12.10.2008
Kapasadaky bilbiller24.09.2008
Içerki sürgün23.09.2008
El çarpyşyk22.09.2008